Top of page.

Garanti

Tak fordi du har valgt et produkt fra Borg & Overström. Dette dokument beskriver betingelserne i Borg & Overström garantien vedrørende produkter produceret af Borg & Overström (“produkterne“). Læs dokumentet nøje, og pas godt på det.

HVEM ER DÆKKET AF DENNE GARANTI
 • Borg & Overström udsteder en begrænset garanti til slutkøberen af produktet. Der er ingen forhold i denne garanti, der påvirker dine lovbestemte forbrugerrettigheder.
 • Denne begrænsede garanti gælder kun, hvis produktet er installeret korrekt og i henhold til Borg & Overströms installationsvejledning i enten Storbritannien, et EU-medlemsland, Schweiz eller Norge. Denne betingelse anses for at være opfyldt, hvis installationen er udført af en installatør, der er godkendt af Borg & Overström.
 • Du kan kun gøre garantikrav gældende over for produkter, der er registreret hos Borg & Overström. Produkter kan registres online eller ved at udfylde et begrænset garantikort og sende det til Borg & Overström, Synergy House, Fakenham Road, Morton on the Hill, Norfolk, NR9 5SP, Storbritannien.
GARANTIPERIODE

Borg & Overström udsteder nærværende garanti for følgende garantiperioder under forudsætning af, at produkterne anvendes i henhold til vejledningen og installeres inden for 3 måneder efter levering til dig:

 • Professionelle enheder og professionelt udstyr: en periode på ET (1) ÅR fra installationsdatoen;
 • Forseglede kølesystemer (inklusive alle originale kompressorer, kondensatorer, fordampere, tørreenheder, det originale kølemedium og det originale slangeforbindelsessystem): en periode på TO (2) ÅR fra installationsdatoen;
 • Professionelle enheder og udstyr brugt i marine-, mobile eller aeronautiske enheder: en periode på SEKS (6) MÅNEDER fra installationsdatoen.
HVAD DÆKKER GARANTIEN
 • Borg & Overström giver garanti for, at dit produkt lever op til produktspecifikationerne og samtlige driftsanvisninger, som Borg & Overström stiller til rådighed i forbindelse med den relevante garantiperiode som beskrevet ovenfor, dvs. gældende fra installationsdatoen for dit produkt som vist på garantibeviset tilhørende dit produkt. Denne garanti er underlagt restriktionerne og betingelserne indeholdt i dette dokument.
 • Garantien dækker reparation eller udskiftning af samtlige dele, der anerkendes som værende fejlbehæftede af Borg & Overström eller en autoriseret Borg & Overström distributør. Arbejdslønnen er ikke inkluderet.
UNDTAGELSER – HVAD ER IKKE DÆKKET AF GARANTIEN

Garantien dækker ikke, hvis:

 • Den relevante garantiperiode er udløbet;
 • Produktet ikke er blevet registreret hos os;
 • Mærkatet med serienummeret mangler eller ikke kan aflæses;
 • Produktet eller dertilhørende dele eller tilbehørsdele er blevet ændret eller repareret på en fejlagtig eller mangelfuld måde;
 • Skaden er forårsaget af ukorrekt installation, betjening, vedligeholdelse eller rengøring af produktet i modstrid med instruktionerne fra Borg & Overström, eller er resultatet af formålsstridig brug eller uautoriserede modifikationer eller ændringer;
 • Skaden er forårsaget af eller skyldes ikke-standard eller ukorrekt drift;
 • Skaden skyldes forsømmelse, ulykke eller andre faktorer uden for vores kontrol (f.eks. brand, oversvømmelse eller storme);
 • Skaden skyldes brug af reservedele og forbrugsartikler, hvis kvalitet ikke modsvarer kvaliteten af de originale reservedele eller forbrugsartikler fra Borg & Overström;
 • Skaden skyldes transport eller håndtering;
 • Produktet er installeret et sted, hvor vandtrykket er større end 3,5 bar, og der ikke er anvendt en trykregulerende ventil;
 • Produktet er installeret et sted, hvor vandtrykket er lavere end 1,5 bar, og der ikke er anvendt en trykregulerende ventil;
 • Der er blevet anvendt ufiltreret vand i produktet;
 • Produktet er ikke blevet rengjort ved hjælp af de godkendte rengøringsprodukter- og processer anbefalet af Borg & Overström;
 • Produktet er installeret i samme rum som en swimmingpool og har derfor været udsat for høj luftfugtighed, hvilket må forventes at have påvirket produktets indvendige komponenter.
YDERLIGERE UNDTAGELSER

Garantien dækker ikke:

 • Erstatningskrav vedrørende enhver anden form for skade eller tab inklusive, uden begrænsning, leje af erstatningsudstyr, tabte ordrer eller omsætning, eller enhver anden form for tab eller skade på andre bygninger eller genstande placeret i eller i nærheden af et produkt;
 • Forbrugsartikler såsom vandfilterpatroner;
 • Normal slitage på produktet;
 • Rutinemæssig vedligeholdelse af produktet..
SÅDAN ANMODER DU OM GARANTIERSTATNING
 • Hvis dit produkt inden for den relevante garantiperiode viser sig ikke at overholde produktspecifikationerne, skal du gøre følgende:
  – Indberet defekten til Borg & Overström inden for 14 dage efter at du har opdaget fejlen og inden garantiperioden udløber. Det gør du ved at udfylde følgende formular;
  – Hvis du vil gøre et erstatningskrav gældende under denne garanti, skal du kunne verificere købet, installationsdatoerne og produktets serienummer.
 • Du er selv ansvarlig for at klargøre produktet til forsendelse, mens Borg & Overström arrangerer selve forsendelsen eller transporten til et Borg & Overström-serviceværksted. Efter modtagelsen tester Borg & Overström produktet for at finde frem til defekten, hvis en sådan eksisterer.
 • Hvis produktet er defekt, og defekten er dækket af denne garanti, vil Borg & Overström om muligt reparere eller arrangere reparation af produktet gennem en autoriseret distributør uden omkostninger for dig. Dette omfatter reservedele. Hvis Borg & Overström kommer til den konklusion, at det er ikke er muligt at reparere et produkt, der er omfattet af garantien, vil Borg & Overström enten udskifte eller refundere det. Udskiftede produkter tilhører Borg & Overström.
 • Bemærk venligst, at reparationen eller udskiftningen af ethvert produkt under denne garanti ikke vil forlænge eller nulstille garantiperioden.
 • Hvis Borg & Overström kommer til den konklusion, at produktet ikke er defekt, eller at defekten ikke er dækket af denne garanti, vil du selv skulle betale forsendelsesomkostninger. Disse omkostninger kan dog aldrig overstige £50 per enhed. Hvis produktet har en defekt, der ikke er dækket af garantien, og produktet godt kan repareres, vil Borg & Overström komme med et pristilbud på reparationen. Hvis du beslutter dig for ikke at gennemføre reparationen, vil Borg & Overström returnere produktet til dig for din egen regning; prisen for returneringen af produktet kan dog ikke overstige £50 per enhed.
 • I tilfælde hvor du ved hvad defekten skyldes, og du ønsker at bestille en reservedel, sender Borg & Overström dig gratis en reservedel under forudsætning af, at du sender den defekte reservedel retur til Borg & Overström inden for 30 dage efter at have modtaget den nye reservedel. Hvis du ikke sender den defekte del tilbage inden for det angivne tidsrum, sender Borg & Overström dig en faktura på udgifterne til reservedelen og forsendelsen.

Download Warranty   Register Appliance