Top of page.

Takuu

Kiitos siitä, että ostit Borg & Overströmin tuotteen. Tässä asiakirjassa esitetään Borg & Overströmin takuuehdot, jotka koskevat Borg & Overströmin valmistamia tuotteita (”tuotteet”). Lue asiakirja huolellisesti ja säilytä sitä hyvin.

KUKA ON OIKEUTETTU TAKUUSEEN
 • Borg & Overström tarjoaa rajoitetun takuun tuotteen loppuostajalle. Kun olet kuluttajan asemassa, mikään tässä takuussa mainittu seikka ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.
 • Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan vain, mikäli tuote on asennettu oikein Borg & Overströmin asennusohjeiden mukaisesti Isossa-Britanniassa, EU:n jäsenvaltiossa, Sveitsissä tai Norjassa. Tämän ehdon katsotaan täyttyneen silloin, kun asennuksen suorittaa Borg & Overströmin valtuuttama asentaja.
 • Voit tehdä korvausvaatimuksen vain sellaisista tuotteista, jotka on rekisteröity Borg & Overströmin palveluun. Tuotteet voidaan rekisteröidä verkossa tai täyttämällä rajoitetun takuun kortti ja postittamalla se osoitteeseen Borg & Overström, Synergy House, Fakenham Road, Morton on the Hill, Norfolk, NR9 5SP, Iso-Britannia.
TAKUUJAKSO

Borg & Overström tarjoaa tämän takuun seuraavan takuujakson ajaksi sillä edellytyksellä, että tuotteita käytetään niiden käyttöohjeiden mukaisesti ja että tuotteet asennetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ne on toimitettu sinulle:

 • Ammatilliset laitteet ja kalusto: YHDEN (1) VUODEN ajan asennuspäivästä lukien.
 • Suljetut jäähdytysjärjestelmät (mukaan lukien kaikki alkuperäiset kompressorit, kondensaattorit, haihduttimet, kuivaimet, alkuperäinen jäähdytysaine ja alkuperäinen liitäntäputkisto): KAHDEN (2) VUODEN ajan asennuspäivämäärästä lukien.
 • Ammatilliset laitteet ja kalusto, joka on meri-, ilmailu- tai mobiilikäytössä: KUUDEN (6) KUUKAUDEN ajan asennuspäivästä lukien.
MITÄ TAKUU KATTAA
 • Borg & Overström takaa, että tuotteesi on ilmoitettujen teknisten tietojen mukainen ja että se toimii Borg & Overströmin tarjoamien käyttöohjeiden mukaisesti ilmoitetun takuujakson ajan tuotteeseesi liittyvässä takuutodistuksessa ilmoitetusta tuotteen asennuspäivämäärästä lukien. Tätä takuuta koskevat tässä asiakirjassa ilmoitetut rajoitukset ja ehdot.
 • Takuu kattaa korjaus- ja vaihtokulut kaikille sellaisille osille, joiden viallisuuden Borg & Overström tai Borg & Overströmin valtuutettu jälleenmyyjä on todennut. Ei sisällä työkuluja.
RAJOITUKSET – MITÄ EI SISÄLLY TAKUUSEEN

Tämä takuu ei ole voimassa, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Tuotteelle sovellettava takuujakso on umpeutunut.
 • Tuotetta ei ole rekisteröity palveluumme.
 • Sarjanumerotarra puuttuu, tai sitä ei voida lukea.
 • Tuotetta tai joitakin sen osia tai lisävarusteita on muutettu tai korjattu virheellisellä tai huolimattomalla tavalla.
 • Vika aiheutuu siitä, että tuotetta ei ole asennettu, yhdistetty, käytetty, huollettu tai puhdistettu Borg & Overströmin ohjeiden mukaisesti tai että tuotetta on käytetty sellaisissa kokoonpanoissa, joita ei ole hyväksytty teknisissä tiedoissa, tai muista luvattomista muokkauksista tai muutoksista.
 • Vahingon aiheuttaa tai vahinko on seurausta epästandardista tai virheellisestä käytöstä.
 • Vika johtuu laiminlyönnistä, onnettomuudesta tai muista tekijöistä, joihin emme voi vaikuttaa (esimerkiksi tulipalosta, tulvista tai myrskyistä).
 • Vika aiheutuu sellaisten varaosien ja kulutustarvikkeiden käytöstä, jotka eivät laadultaan vastaa aitoja Borg & Overströmin osia tai kulutustarvikkeita.
 • Vika aiheutuu kuljetuksesta tai käsittelystä.
 • Tuote on asennettu paikkaan, jossa vesijohtoverkoston vedenpaine on yli 3,5 bar ja jossa ei ole käytetty paineensäätöventtiiliä.
 • Tuote on asennettu paikkaan, jossa vesijohtoverkoston vedenpaine on alle 1,5 bar ja jossa ei ole käytetty paineenlisäyspumppua.
 • Tuotteessa on käytetty suodattamatonta vettä.
 • Tuotetta ei ole puhdistettu hyväksytyillä puhdistustuotteilla ja Borg & Overströmin suosittelemilla prosesseilla.
 • Tuote on asennettu samaan tilaan uima-altaan kanssa, jolloin korkea ilmankosteus on vaikuttanut tuotteen sisäosiin.
LISÄRAJOITUKSET

Tämä takuu ei kata seuraavia tilanteita:

 • korvausvaatimukset, jotka liittyvät johonkin muuhun vikaan tai menetykseen, mukaan lukien rajoituksetta vaihtokaluston hankinta, liiketoiminnan tai tulojen menetys tai mikä tahansa menetys tai vika, joka kohdistuu muuhun omaisuuteen tai esineisiin, jotka on sijoitettu tuotteen sisään, tuotteen päälle tai tuotteen läheisyyteen
 • kulutustarvikkeet, kuten veden suodatinyksiköt
 • tuotteen tavallinen kuluminen
 • tuotteen rutiinihuolto.
KUINKA TEHDÄ TAKUUSEEN LIITTYVÄ KORVAUSPYYNTÖ
 • Jos havaitset sovellettavan takuujakson aikana, että tuotteesi ei ole ilmoitettujen teknisten tietojen mukainen, sinun tulee toimia seuraavasti:
  – sinun on ilmoitettava viasta Borg & Overströmille 14 päivän kuluessa vian havaitsemisesta ja ennen takuuajan päättymistä täyttämällä seuraava lomake
  – jotta voit tehdä korvausvaatimuksen tämän takuun puitteissa, sinun on tarjottava ostotodistus sekä ilmoitettava asennuspäivämäärä ja tuotteen sarjanumero
 • Tuotteen pakkaaminen on omalla vastuullasi, ja Borg & Overström järjestää kuljetuksen tai toimituksen Borg & Overströmin korjauskeskukseen. Borg & Overström testaa tuotteen määrittääkseen, mikä vika siinä mahdollisesti on.
 • Jos tuote on viallinen ja tämä takuu kattaa kyseisen vian, Borg & Overström mahdollisuuksien mukaan korjaa tuotteen tai järjestää sen korjauttamisen valtuutetun jälleenmyyjän välityksellä ilman, että tästä koituu sinulle kuluja. Tämä sisältää osat. Jos Borg & Overström toteaa, että tuotteen takuukorjaus on mahdotonta, tuote vaihdetaan tai sen hinta hyvitetään Borg & Overströmin päätöksen mukaan. Vaihdetuista tuotteista tulee Borg & Overströmin omaisuutta.
 • Huomaa, että tämän takuun alaisen tuotteen korjaus tai vaihto ei aiheuta takuujakson pidennystä tai uudelleenkäynnistymistä.
 • Jos Borg & Overström päättää, että tuote ei ole viallinen tai että tämä takuu ei kata kyseistä vikaa, sinulta peritään keräysmaksu. Keräysmaksu on enintään 50 £ laitetta kohden. Jos kyseessä on vika, jota tämä takuu ei kata, ja tuote voidaan korjata, Borg & Overström antaa tarjouksen tuotteen korjaamisesta. Jos päätät, ettet halua korjauttaa tuotetta, Borg & Overström veloittaa sinulta kuljetusmaksun tuotteen palauttamisesta sinulle. Tällainen kuljetusmaksu on enintään 50,00 £ laitetta kohden.
 • Kun olet tietoinen siitä, mikä on aiheuttanut tuotteen vian, ja haluat tilata vaihto-osan, Borg & Overström tarjoaa vaihto-osan maksutta, mikäli palautat viallisen osan Borg & Overströmille 30 päivän kuluessa vaihto-osan vastaanottamisesta. Jos et palauta viallista osaa määrätyn ajan kuluessa, Borg & Overström lähettää sinulle laskun, joka kattaa vaihto-osan hinnan ja soveltuvat toimituskulut.

Download Warranty   Register Appliance